header

De benodigde kennis voor meer welzijn


Autorijden zonder rijbewijs ?

WELVAART is mooi, maar maakt het ons ook tevreden en gelukkig?
We weten allemaal dat WELZIJN eigenlijk veel belangrijker is, maar hoe bereik je dat? Om je “wel” te voelen moet je je plekje gevonden hebben in deze wereld. Daar waar jij met je unieke talenten tot je recht komt. Daar waar jouw hart ligt. Daar waar jij je als een vis in het water voelt. Maar, hoe kom je daar achter? En als je het al weet, hoe bereik je dat dan?

In onze visie zijn wij de hiervoor benodigde kennis grotendeels kwijtgeraakt door onze levenswijze, die steeds verder afstaat van de natuur en van onze Bron. Dit blijkt ook uit de vele hulpvragen bij coaches of therapeuten en nog erger, uit de schrikbarende cijfers over welvaartsziektes, depressiviteit, zelfmoorden, verslavingen, scheidingen, de slechte conditie van onze aarde, enz. En ook bij veel mensen 'bij wie het goed gaat’ blijkt diep van binnen onvrede te zitten. De bundeling van deze kennis en de inzichten hebben we 'Levenskunde' genoemd.

Het is eigenlijk heel vreemd dat deze essentiële kennis en bewustwording geen deel uitmaakt van onze scholing. We sturen dus onze jonge mensen de maatschappij in met onvoldoende levenskennis. Het is als autorijden toestaan zonder rijbewijs: ondenkbaar om het te laten bestaan!
Waarom door scha en schande wijs worden als we ook in onze opleiding veel kunnen leren over onszelf, het leven en het samenleven? Waarom wachten tot we problemen krijgen? Waarom pas in actie komen als we niet lekker in ons vel zitten of niet meer weten wat goed voor ons is?

Ga voor meer details naar 'Welvaart en/of welzijn?'

Levenskunde geeft antwoorden


Wat heb ik nou aan algebra, als ik voor de keuze sta ...

Levenskunde geeft antwoorden op de belangrijkste levensvragen, gericht op een leven in welzijn. Het behandelt onderwerpen als: 'hoe zit een mens in elkaar', 'wat is de relatie van een mens met de aarde en de kosmos', 'welke (onbewuste) factoren bepalen het gedrag van een mens (het deel van de ijsberg dat onder water zit)', 'wat kan ik doen om beter in mijn vel te komen?', ‘wat kan ik doen om mijn relaties te verbeteren’, ‘hoe kan ik bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving en van de aarde’ enz., enz. Het vak biedt een totaalconcept, waarbij het overdragen van de theoretische kennis wordt aangevuld met ervaringsoefeningen.

Het laat zien dat het contact met ons hart de sleutel is. Dat contact geeft ons leven een ongekende verbreding en verdieping en blijkt de bron te zijn van het echte geluk en diepe, innerlijke tevredenheid.

Ga voor meer details naar 'levenskunde als schoolvak'

Als nieuw vak in het onderwijs

Bij de meeste scholen ligt het accent op het overbrengen van kennis gericht op welvaart en de verhoging ons bruto nationaal product. Daar is niets mis mee.
In onze visie moet dit dringend worden aangevuld met een nieuw schoolvak dat wij Levenskunde hebben genoemd.


Levenskunde
=
Welzijnskunde!

Dit project is gericht op de invoering van dit vak in het basis en voortgezet onderwijs.
Kinderen nemen deze belangrijke levenskennis veel eenvoudiger op dan volwassenen.

Met dit vak krijgen leerlingen essentiële kennis mee voor hun persoonlijke leven en als een basis voor hun verdere volwassen leven.
Kennis die hen zal laten zien dat een mens meer is dan zijn persoonlijkheid en dat dat 'meerdere' hem de meeste voldoening kan geven, een diepe innerlijke tevredenheid.

Het vak Levenskunde biedt een totaalconcept, waarbij het overdragen van de theoretische kennis wordt aangevuld met ervaringsoefeningen.

Het zal duidelijk zijn dat een dergelijk vak alleen kan gedijen in een school waar het veilig is, waar de docenten een voorbeeld zijn en waar er oog is voor de individualiteit van een leerling.

Als het lesmateriaal ontwikkeld is gaan we starten met een beperkt aantal scholen, die als pilot willen dienen.

Ga voor meer details naar 'De lessen'


Wie zijn wij?

Zie hiervoor Projectgroep

Film Stichting LIHO

----------------------------------------------------------------

deel deze site:

LEVENSKUNDE IN HET ONDERWIJS, voor een toekomst in welzijn

Home Welvaart en/of welzijn? Levenskunde als schoolvak Het lesmateriaal Het project Agenda Contact eBook